X

Page title or image name

Results for Kuba Miszewski

Class Type Date SailorName Rank FleetSize EventName
MIRROR January,2019 Kuba Miszewski 36 59 Mirror Worlds View
MIRROR August,2017 Kuba Miszewski 36 50 Mirror Worlds View
MIRROR July,2017 Kuba Miszewski 26 50 Mirror Nationals View
MIRROR January,2015 Kuba Miszewski 38 59 Mirror Worlds View
Mirror July,2009 Kuba MISZEWSKI 59 110 Mirror Nationals View
Mirror July,2009 Kuba MISZEWSKI 70 102 2009 Mirror World Championships View
Mirror January,2007 Kuba Miszewski 69 79 Worlds View

Page 1 of 1
comments powered by Disqus