X

Result Details

Event name: Eastern Traveller Norfolk Broads
Date: 20 April 2014
Type: Open
Club: Norfolk Broads Yacht Club
Classtype:Topper , see more results
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 Nett
1 NA 45586 Joseph Drake NA NA (2.0) 1.0 1.0 1.0 3.0
2 NA 47569 Dylan Walendy-Wrigley NA NA 1.0 2.0 2.0 (4.0) 5.0
3 NA 47116 Arabella Sabberton NA NA 3.0 3.0 (5.0) 3.0 9.0
4 NA 47355 Daniel Bull NA NA (5.0) 4.0 3.0 5.0 12.0
5 NA 47158 Ciaran Randeria NA NA 6.0 5.0 (19.0 DNF) 2.0 13.0
6 NA 45701 Ellie Edwards NA NA 4.0 6.0 4.0 (8.0) 14.0
7 NA 44286 Matthew Brown NA NA (19.0 RET) 8.0 6.0 6.0 20.0
8 NA 546 Monty Foster NA NA 11.0 (14.0) 7.0 7.0 25.0
9 NA 43639 Abigail Holden NA NA 7.0 10.0 8.0 (19.0 DNF) 25.0
10 NA 20588 Will Penny NA NA (12.0) 9.0 9.0 10.0 28.0
11 NA 45028 Natalie Shiff NA NA 10.0 7.0 12.0 (19.0 DNF) 29.0
12 NA 46624 Ronan Hirst NA NA 8.0 (12.0) 10.0 11.0 29.0
13 NA 260 George Barton NA NA 9.0 11.0 11.0 (19.0 DNF) 31.0
14 NA 29609 Jessica Hirst NA NA 13.0 13.0 (19.0 DNF) 9.0 35.0
15 NA 4 William Pank NA NA (19.0 DNC) 19.0 DNC 13.0 12.0 44.0
16 NA 45000 Samuel Thomas NA NA 15.0 (19.0 DNF) 14.0 19.0 DNF 48.0
17 NA 44419 Toby Pearce NA NA 14.0 15.0 (19.0 DNF) 19.0 DNF 48.0
18 NA 5 Oliver Lucy NA NA (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNF 19.0 DNF 57.0
comments powered by Disqus