X

Result Details

Event name: Sailing Solutions 4.2 National Series 4
Date: 05 June 2010
Type: Championship
Club: Derwent Reservoir Sailing Club
Classtype:Topper , see more results
Rank Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett
1 Joseph MULLAN 1.0 1.0 1.0 NA NA NA 3.0
2 Halden NIELSEN-TIMMS 3.0 2.0 4.0 NA NA NA 9.0
3 Joanne FOSTER 5.0 5.0 6.0 NA NA NA 16.0
4 Hannah STOWE 2.0 7.0 8.0 NA NA NA 17.0
5 Georgie MCKENZIE 8.0 4.0 5.0 NA NA NA 17.0
6 Kate ROLLINSON 4.0 14.0 3.0 NA NA NA 21.0
7 Abi EASTON 9.0 13.0 2.0 NA NA NA 24.0
8 James CHASTY 6.0 8.0 10.0 NA NA NA 24.0
9 Ella METHVEN 14.0 3.0 9.0 NA NA NA 26.0
10 Cameron DUFFIELD 11.0 10.0 7.0 NA NA NA 28.0
11 Eleanor HUTCHINGS 7.0 12.0 11.0 NA NA NA 30.0
12 James WILLIAMS 10.0 9.0 12.0 NA NA NA 31.0
13 Simon WEATHERSPOON 13.0 6.0 16.0 DNF NA NA NA 35.0
14 Izzy MILFORD 12.0 11.0 13.0 NA NA NA 36.0
15 Izzie STYLIANIDES 15.0 15.0 16.0 DNC NA NA NA 46.0
comments powered by Disqus