X

Result Details

Event name: Alton Water Topper Traveller
Date: 13 October 2012
Type: Open
Club: Alton Water Sports Centre
Classtype:Topper , see more results
Rank Fleet SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 Nett
1 NA 45586 Adam Fuller NA Orwell YC 1.0 1.0 1.0 (3.0) 3.0
2 NA 47075 Richard Bettles NA Broxbourne 3.0 3.0 (5.0) 1.0 7.0
3 NA 42575 Daniel Bull NA Rolesby (6.0) 2.0 3.0 2.0 7.0
4 NA 41579 Thomas Charter NA Hunts sc 2.0 6.0 2.0 (7.0) 10.0
5 NA 46768 Hugh Braidwood NA Beccles sc (8.0) 4.0 6.0 5.0 15.0
6 NA 46855 Carys Randeria NA Hunts sc 5.0 5.0 (7.0) 6.0 16.0
7 NA 44283 Graham Ireland NA NA (10.0) 7.0 8.0 4.0 19.0
8 NA 46174 Dylan Walendy Wrigley NA NA 7.0 (13.0) 4.0 9.0 20.0
9 NA 44522 Jamie Cammann NA Ely sc 4.0 12.0 9.0 (15.0) 25.0
10 NA 47158 Ciaran Randeria NA Hunts sc (12.0) 8.0 11.0 10.0 29.0
11 NA 33986 Sarah Alcock NA Hunts sc (13.0) 10.0 10.0 13.0 33.0
12 NA 44094 Cameron Harris NA Orwell YC (20.0 DSQ) 11.0 15.0 8.0 34.0
13 NA 46348 Jack Collis NA Marconi 11.0 (17.0) 12.0 12.0 35.0
14 NA 260 George Barton NA Deben 14.0 (18.0) 13.0 11.0 38.0
15 NA 44352 Benjamin Reason NA NA 9.0 15.0 (16.0) 16.0 40.0
16 NA 13806 Harry Wallhead NA Royal Harwich (15.0) 14.0 14.0 14.0 42.0
17 NA 44942 Jack Cammann NA Ely (20.0 DSQ) 9.0 20.0 DSQ 20.0 DNS 49.0
18 NA 46970 Richard Townley NA NA 16.0 16.0 (17.0) 17.0 49.0
19 NA 35628 Robert Keen NA NA (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0
comments powered by Disqus