X

Page title or image name

Results for Aron GADORFALVI

Class Type Date SailorName Rank FleetSize EventName
RSX May,2017 Aron GADORFALVI 81 108 Euros RSXM View
RSX August,2016 Aron Gadorfalvi 25 36 RSX M Olympics View
RSX April,2016 Aron Gadorfalvi 36 40 SAILING WORLD CUP RSXM View
RSX January,2016 Aron Gadorfalvi 21 52 World Cup RSXM View
RSX October,2015 Aron Gadorfalvi 10 14 ISAF World Cup RSXM View
RSX October,2015 Aron Gadorfalvi 22 41 RSX M Worlds View
No Selection January,2015 Aron Gadorfalvi 36 66 ISAF Sailing World Cup Miami - RS:X Men View
RSX September,2014 Aron Gadorfalvi 56 98 RSX MEN 2014 World Championships View
No Selection March,2014 Aron GADORFALVI 43 72 ISAF Sailing World Cup Mallorca - RS:X Men View
RSX Male July,2012 Aron Gadorfalvi 25 38 Olympic Sailing - RS:X Mens View
RSX Male July,2012 Aron Gadorfalvi 25 38 Olympic Sailing - RS:X Mens View
No Selection April,2012 Aron GADORFALVI 10 54 Semaine Olympique Française - RS:X Men Final View
No Selection April,2012 Aron GADORFALVI 10 54 Semaine Olympique Francaise - RS:X Men View
No Selection December,2011 Aron GADORFALVI 28 91 RS:X - Men's Windsurfer Perth 2011 ISAF Sailing World Championships View
RSX Men April,2011 Aron GADORFALVI 28 90 ISAF World Cup Semaine Olympique Francaise 2011 View

Page 1 of 2
comments powered by Disqus