X

Result Details

Event name: Sailing Solutions 4.2 National Series 4
Date: 05 June 2010
Type: Championship
Club: Derwent Reservoir Sailing Club
Classtype:Topper , see more results
Rank Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett champnos sailor age helm club Total
1 Joseph MULLAN 1.0 1.0 1.0 NA NA NA 3.0 562 12 Priory Sailing Club 3.0
2 Halden NIELSEN-TIMMS 3.0 2.0 4.0 NA NA NA 9.0 679 12 Redesmere SC 9.0
3 Joanne FOSTER 5.0 5.0 6.0 NA NA NA 16.0 218 13 Loch Tummel Sailing Club 16.0
4 Hannah STOWE 2.0 7.0 8.0 NA NA NA 17.0 715 14 Rutland SC 17.0
5 Georgie MCKENZIE 8.0 4.0 5.0 NA NA NA 17.0 720 11 Ripon Sailing Club 17.0
6 Kate ROLLINSON 4.0 14.0 3.0 NA NA NA 21.0 213 13 Rpcyc 21.0
7 Abi EASTON 9.0 13.0 2.0 NA NA NA 24.0 682 13 Redesmere 24.0
8 James CHASTY 6.0 8.0 10.0 NA NA NA 24.0 174 13 Redesmere 24.0
9 Ella METHVEN 14.0 3.0 9.0 NA NA NA 26.0 35 12 Plymouth Youth Sailing 26.0
10 Cameron DUFFIELD 11.0 10.0 7.0 NA NA NA 28.0 705 13 Shotwick Lake Sailing 28.0
11 Eleanor HUTCHINGS 7.0 12.0 11.0 NA NA NA 30.0 300 10 Roadford Lake Sailing Club 30.0
12 James WILLIAMS 10.0 9.0 12.0 NA NA NA 31.0 347 14 Shotwick SC 31.0
13 Simon WEATHERSPOON 13.0 6.0 16.0 DNF NA NA NA 35.0 563 12 Derwent Reservoir Sailing Jclub 35.0
14 Izzy MILFORD 12.0 11.0 13.0 NA NA NA 36.0 39 11 Loch Tummel SC 36.0
15 Izzie STYLIANIDES 15.0 15.0 16.0 DNC NA NA NA 46.0 181 10 Dovey YC And Stewartby Wsc 46.0
comments powered by Disqus